Nâng cao

Ở mục NÂNG CAO chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư  các trường phái đầu tư , phương pháp đầu tư đầy đủ và chính xác nhất . Các trường phái đầu tư cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư trở lên “ CHUYÊN NGHIỆP “ trong việc đầu tư , sinh lợi nhuận tốt . Việc đưa ra Chiến lược đầu tư cổ phiếu đóng vai trò rất quan trọng với nhà đầu tư  nên chúng ta cần nắm rõ chi tiết về vấn đề này .

Thị trường vận động theo hướng nào ?

Định nghĩa : Thị trường dẫn dắt nền kinh tế , bằng cách sử dụng nền kinh tế như 1 nguồn dự báo cho thị trường cổ phiếu . Khi thị trường có xu hướng đi lên , tăng lên hàng ngày hàng tuần chúng ta không chỉ theo dõi hoạt động giá giá của các chỉ số trung bình thị trường mà quan trọng hơn là khối lượng giao dịch hàng ngày. Thị trường đang lên là giá và khối lượng giao dịch hàng ngày lần lượt tăng lên . Đó là thị trường tích lũy/ đầu cơ, mua nhiều hơn bán . Ngược lại khi thị trường mua nhiều hơn bán thì đó là thị trường phân phối .  Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra khi nào thị trường phân phối xảy ra . Ngày phân phối đầu tiên bắt đầu khi các chỉ số đóng cửa thấp hơn so với ngày trước đó nhưng khối lượng lại lớn hơn. Tuy nhiên , không có thị trường đang lên nào lại quay ngoắt lại chỉ do 1 ngày tăng khối lượng bán . Theo nghiên cứu tất cả các thị trường cao nhất trong 50 năm ,khối lượng phân phối trong 3-5 ngày trong vòng từ 2-4 tuần không đủ để thị trường đang lên chuyển thành thị trường đi xuống. Sau ngày phân phối đầu tiên , chúng ta sẽ quan sát ngày thứ hai , thứ ba , thứ tư và thứ năm nếu thị trường tiếp tục đi xuống và khối lượng giao dịch tăng thì khả năng cao là toàn bộ thị trường đảo chiều vào đi xuống . CÓ 2 vấn đề phải quan tâm khi thị trường xảy ra vấn đề đó là : Các chỉ số thị trường và các cổ phiếu đầu ngành . Chuyên sâu hơn về vấn đề này các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới mình để được tư vấn hỗ trợ . 

 

Các phương pháp chiến lược đầu tư cổ phiếu