Hướng Dẫn Phân Tích Cổ Phiếu

Giới thiệu

Ở mục Phân tích cổ phiếu chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư thực hiện việc phân tích đầy đủ và chính xác nhất . Phân tích cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư “ cứng cáp “ trong việc đầu tư , sinh lợi nhuận tốt . Việc Phân tích cổ phiếu đóng vai trò rất quan trọng với nhà đầu tư  nên chúng ta cần nắm rõ chi tiết về vấn đề này .

Phân tích cơ bản trong Chứng khoán

Định nghĩa : Đánh giá một chứng khoán dưới giá trị hay trên giá trị hiện hành, và điều này sẽ khẳng định giá trị thực của một công ty có mối quan hệ mật thiết với các đặc tính tài chính như: khả năng phát triển; những rủi ro mà công ty có thể gặp phải; dòng tiền mặt…

Phương thức : Báo cáo kinh tế , sự kiện tin tức , thống kê trong ngành

Đối tượng nhà đầu tư : Nhà đầu tư dài hạn

Thời gian nắm giữ cổ phiếu : Thường giữ cổ phiếu trong nhiều ngày, tuần, hoặc thậm chí nhiều tháng 

Khái niệm được sử dụng : Báo cáo kỳ vọng so với kết quả thực tế, các sự kiện tin tức hiện tại so với các sự kiện lịch sử

Phương pháp phân tích : 

-Phân tích kinh tế vĩ mô: đánh giá môi trường kinh tế hiện tại và những ảnh hưởng lên ngành và công ty.

-Phân tích ngành: đánh giá triển vọng cho ngành cụ thể.

-Phân tích công ty: đánh giá những điểm mạnh của công ty và những yếu kém trong ngành.

 

Tín hiệu gia nhập thị trường : Mua (bán) khi tài sản ở dưới (trên) giá trị

Phân tích kỹ thuật trong Chứng khoán

Định nghĩa : Dựa vào những biến động và mô hình về giá cả, khối lượng giao dịch trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai .

Phương thức : Phân tích biểu đồ

Đối tượng nhà đầu tư : Nhà đầu tư ngắn hạn Giao dịch tự do

Thời gian nắm giữ cổ phiếu : Có thể là dài hạn, nhưng hầu hết chỉ giữ cổ phiếu trong vài ngày, phút, thậm chí chỉ vài giây

Khái niệm được sử dụng : Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự (cung và cầu), lý thuyết cơ bản, các mô hình giá

Phương pháp phân tích : Phân tích dựa trên các chỉ số (RSI, MACD, Oscillator,…), phân tích dựa trên hành động giá.

Tín hiệu gia nhập thị trường : Thông tin giá và các dấu hiệu chỉ số kỹ thuật

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÂN TÍCH CƠ BẢN & PHÂN  TÍCH KỸ THUẬT

-Mặc dù có sự khác nhau cơ bản giữa hai phương pháp phân tích chính này , sự kết hợp giữa chúng lại trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định. Thông thường , các quyết định của nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản nhưng việc xác định điểm vào và ra khỏi thị trường phụ thuộc vào các phân tích kỹ thuật

-Phân tích cơ bản dựa trên lý thuyết giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía “Giá trị thật” của nó. Giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng về giá của cổ phiếu.

-Phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung –  cầu đối với cổ phiếu để chỉ ra cách ứng xử trước mắt, tức chỉ cho nhà phân tích thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường.

-Phân tích cơ bản là nền tảng và không có sự xung đột với Phân tích kỹ thuật

-Phương pháp kỹ thuật khắc phục được một số hạn chế của Phân tích cơ bản như :

+ Khó tính chính xác giá trị nội tại

+ Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trường

+ Hạn chế xác định thời điểm ngắn hạn.

Lộ trình phân tích cổ phiếu

Xem thêm ở : lộ trình phân tích cổ phiếu