Phương pháp Đầu tư theo dòng tiền thông minh và Chiến lược Đầu tư chủ động 

Phương pháp Đầu tư theo dòng tiền thông minh và Chiến lược Đầu tư chủ động là cách thức đầu tư toàn diện và vô cùng hiệu quả đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong việc thực hiện các tiêu chí sau: Làm rõ …

VSA

Volume Spread Analysis là gì? Volume Spread Analysis (VSA) – Phân tích Khối lượng Chênh lệch giá, là phương pháp phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ cung – cầu, từ đó dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường. Công cụ chủ yếu của phương pháp này chỉ bao gồm …

Thuyết thị trường hiệu quả và bước đi ngẫu nhiên

Thuyết thị trường hiệu quả và bước đi ngẫu nhiên KHÁI NIỆM Cơ sở hình thành Lý thuyết thị trường hiệu quả Giả thuyết thị trường hiệu quả được xây dựng dựa trên giả định, các nhà đầu tư ra quyết định mua bán chứng khoán dựa trên việc xác định giá trị được ước …

MÔ HÌNH NẾN

MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN Candlestick Khái niệm cơ bản – Mô Hình Nến Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng nến cơ bản: Bullish Candle – Nến Tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng) …