Cách Tìm hiểu Chứng Khoán

Giới thiệu

Thời gian gần đây, có rất nhiều người tìm và hỏi mình là rất thích chứng khoán, muốn bắt đầu để Đầu tư Chứng khoán nhưng mà thực sự là không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào để có thể thực sự đầu tư được chứng khoán. Trong một nỗ lực lớn nhất tạo ra các bài viết chính thống rất Cơ bản cho người mới nhằm dẹp bỏ sự hỗn loạn khi Google tìm kiếm các kết quả về Chứng khoán (Nhiều người không có kiến thức mấy nhưng cũng viết để “câu” khách, thiếu cái “tâm” của người làm nghề). Để cụ thể hóa hơn các Bước Tìm hiểu Chứng khoán thì mình xin khái quát thành các Phần chính như sau:

+ Phần 1 – Kiến thức Chứng khoán Cơ bản.

+ Phần 2 – Các Bài Review Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu qua Youtube.

+ Phần 3 – Hỗ trợ Chat Giải đáp Online.

+ Phần 4 – Tham gia Nhóm Chat Chứng khoán.

Đây là các Phần, các Hướng mà bạn có thể tiếp cận để có được Kiến thức và Kinh nghiệm khi tham gia Đầu tư Chứng khoán. Dưới đây mình sẽ trình bày Chi tiết từng Phần cũng như Cách tiếp cận Chi tiết. Nếu có vướng mắc gì, bạn có thể liên hệ lại mình như Thông tin ở bên mình để lại để được Tư vấn Hỗ trợ giải đáp thêm.

—————————————————————

Phần 1 – Cách Tìm hiểu Chứng khoán – Phần Kiến thức Cơ bản

– Bước 1: Tìm hiểu các Kiến thức liên quan đến Bảng giá Chứng khoán

1.1. Cách xem Bảng giá Chứng khoán Online

1.2. Cách Khớp lệnh Phiên khớp lệnh Định kỳ

1.3. Giá Tham chiếu và Cách tính

1.4. Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán – LO ATO ATC MP MTL MOK MAK PLO

– Bước 2: Tìm hiểu các Kiến thức liên quan đến Mở tài khoản Chứng khoán

– Bước 3: Tìm hiểu cách Đọc Trang Báo nào, thông tin lấy ở đâu là tốt nhất – Xem tra cứu Thông tin Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?.

– Bước 4: Tìm hiểu Các khái niệm và thuật ngữ về Chứng khoán – Tập hợp nhiều bài viết để giải thích các Thuật ngữ chính mà bạn sẽ gặp trong quá trình Nghiên cứu Cách Tìm hiểu Chứng khoán.

– Bước 5: Tìm hiểu các Kiến thức liên quan đến Phí và Thuế Chứng khoán

5.1. Các loại Phí và Thuế trong Chứng khoán

5.3. Ứng trước Tiền bán Chứng khoán và Cách tính Phí

– Bước 6: Tìm hiểu các Kiến thức liên quan đến Giao dịch, Thanh toán và Quyền

6.1. Chu kỳ Thanh toán T+2 và các vấn đề có liên quan

6.2. Ngày Đăng ký Cuối cùng ,Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền  là gì? 

6.5. Tại sao khi chia Quyền thì Giá Cổ phiếu bị Điều chỉnh?

– Bước 7: Tìm hiểu các Kiến thức liên quan đến Chỉ số Chứng khoán

 

– Bước 8: Tìm hiểu các Kiến thức liên quan đến Cổ tức

 

Phần 2 Một số kinh nghiệm

– Bước 9: Một số Kinh nghiệm quan trọng cần biết trước khi Đầu tư 

9.1. Có nên mua Cổ phiếu mới niêm yết lên sàn Chứng khoán?

9.2. Tại sao Nhà đầu tư mới tham gia Thị trường Chứng khoán hay thua lỗ?

9.3. Nên phân bổ bao nhiêu Tài sản vào Chứng khoán khi mới tham gia?

9.4. Nên nắm giữ bao nhiêu Cổ phiếu trong Danh mục Đầu tư?

– Bước 10: Tìm hiểu Cách lựa chọn Cổ phiếu: là bước chủ yếu hướng dến việc trong số hơn 700 mã trên 2 sàn chính thì cơ sở nào để trong giai đoạn này chúng ta chỉ chọn lựa 1 số mã nhất (nôm na để trả lời cho câu hỏi lựa chọn cổ phiếu A mà không phải là cổ phiếu B và vì sao?). Đây là Bước khá quan trọng trong Cách Tìm hiểu Chứng khoán. Dưới đây là các Chỉ số hoặc Tiêu chí để lọc Cổ phiếu

10.1. Chỉ số ROE và ROAE là gì? Cách tính, Ý nghĩa và Cách tra cứu.

– Bước 11: Tìm hiểu về Định giá Giá trị Cổ phiếu / Doanh nghiệp: bằng 2 phương pháp chính là Phương pháp Định giá Cổ phiếu trên Tài sản và Phương pháp Định giá trên Lợi nhuận. Việc có thể Định giá được Giá trị Doanh nghiệp sẽ giúp bạn chủ động trong việc Mua bán cũng như xác định được Cổ phiếu nào có thể nắm giữ lâu dài, Cổ phiếu nào thuộc loại ngắn hạn. Đây làn nền tảng lớn nhất của Đầu tư Chứng khoán (Sẽ viết sau).

– Bước 12: Tìm hiểu Cách Xác định thời điểm Mua bán Cổ phiếu – Phương pháp Dòng tiền để biết cách chọn đúng Thời điểm Mua Bán hợp lý sau khi đã chọn được Cổ phiếu Tốt để Đầu tư lâu dài nắm giữ Dài hạn.

– Bước 13: Chiếc lược Đầu tư trên Thị trường Chứng khoán: trước khi đi vào chọn được Cổ phiếu để Đầu tư, rồi Thời điểm Mua bán như ở trên. Lúc này bạn cần chọn cho mình 1 Chiến lược Đầu tư phù hợp nhất với bối cảnh Kinh tế lúc đó. Các Chiến lược phổ biến được áp dụng: Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt, Chiến lược Đầu tư Tăng trưởng và Chiến lược Đầu tư Cân bằng.

Góc Tư vấn: Tìm hiểu Chứng khoán là 1 quá trình lâu dài, không phải 1 vài ngày là xong. Nói chung ít nhất bạn nên mất độ 1 – 3 tháng Tìm hiểu Cơ bản trước khi quyết “thử” với Vốn Đầu tư nhỏ ban đầu để “Học thực tế”.

—————————————————————

 

Phần 3 – Cách Tìm hiểu Chứng khoán – Hỗ trợ Chat Giải đáp Online

 

—————————————————————

Phần 4 – Cách Tìm hiểu Chứng khoán – Tham gia Nhóm Chat Chứng khoán

 

—————————————————————