Sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản lãi -lỗ

 Sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản lãi -lỗ

Để bảo vệ tài khoản của mình khỏi những khoản lỗ thảm họa có thể xảy ra . Mỗi nhà đầu tư nên tự xây dựng 1 kế hoạch thực tế , bán và kiếm lãi khi cổ phiếu đang lên , lúc nó còn tiếp tục tăng . Và bán chúng , giảm lỗ tối đa khi cổ phiếu bắt đầu hoạt động kém và giảm giá. Đặc biệt , bạn nên cân nhắc bán một vài cổ phiếu khi chúng tăng 20-25% so với giá bạn mua và giảm lỗ chỉ ở mức tối đa 7-8% . Nói cach khác mục tiêu bán cổ phiếu lấy lãi bằng 3 lần so với thời điểm nhận định lỗ .

Khi thị trường down trend , chiến thuật phân tán rủi ro không phải là phương pháp hiệu quả nhất . Thực tế đã chứng minh khi down trend kể cả những cổ phiếu trụ , tốt nhất cũng giảm 20-30% . Chia nhỏ tài khoản để giảm thiểu rủi ro , phân tán cũng không giúp chúng ta tránh đc những khoản lỗ thảm họa vì khi thị trường giảm đa số tất cả đều giảm , khó có thể kiếm lợi nhuận . Các tốt nhất là trước khi hành động mua/bán bạn hãy xác định sẵn trong đầu giá bạn mua có nằm trong mức độ chịu đựng rủi ro của bạn không . Theo quy tắc lãi – lỗ là 3-1 .

TÓM LẠI : QUY TẮC 3-1 : Bán cổ phiếu khi lãi bằng 3 lần so với thời điểm nhận định lỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *