Các thành phần tham gia thị trường

Các thành phần tham gia thị trường

 1. Smart money :
 • Có thể là cá nhân hay một tổ chức
 • Rất khôn khéo ( Smart)
 • Không thực hiện mua bán theo cảm tính
 • Luôn luôn có kế hoạch trước và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra
 • Có tiềm lực kinh tế mạnh
 • Hiểu thị trường và cổ phiếu
 • Hiểu rõ tâm lý đám đông
 1. Dull money :
 • Đa phần là những nhà đầu tư cá nhân
 • Thực hiện mua bán theo cảm tính
 • Thực hiện mua bán bừa bãi
 • Thực hiện mua bán theo tin đồn và thường không có kế hoạch hoặc không thực hiện đúng kế hoạch đề ra

Chú ý :

 • Smart money không hoàn toàn điều khiển toàn bộ thị trường.
 • Bởi vì họ có những điều kiện thuận lợi nên nắm bắt lợi thế tốt hơn.
 • Họ kiếm tiền bằng cách “ làm giá “ chứng khoán , nhưng chỉ làm được khi điều kiện thuận lợi

Strong holder và Weak holder

1 Strong holder :

 • Không bị cuốn vào những giao dịch “ bẫy “
 • Không bị bán tháo trong trường hợp có sự giảm giá bất ngờ.
 • Không đổ xô đi mua khi cổ phiếu gần lên đến đỉnh
 • Biết cutloss kịp thời
 • Có thể tổng số giao dịch thua nhiều hơn tổng số giao dịch thắng nhưng tổng số tiền thắng luôn nhiều hơn tổng số tiền thua.

2 Weak holder:

 • Những người mới tham gia thị trường “ dễ “ trở thành weak holder
 • Thường không dám đối mặt với thua lỗ , nhất là trong trường hợp giá cổ phiếu giảm quá nhanh.
 • Hành động mua/ bán chủ yếu dựa vào cảm tính.
 • Khi thị trường không đi đúng hướng họ nghĩ thì nảy sinh tâm lý cầu mong ước nguyện.
 • Dễ dàng rơi vào tình trạng bán tháo hoặc đua mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *