Ứng trước Tiền bán Chứng khoán

Khi Bán xong thì đúng 16h30 – 2 Ngày làm việc sau Tiền bán Chứng khoán đó mới về và bắt đầu dùng vào các việc khác. Tuy nhiên một số khách hàng do lại có nhu cầu muốn dùng tiền ngay dù nó chưa về. Khi đó:

– Công ty Chứng khoán nơi Khách hàng Mở Tài khoản Chứng khoán nhận thấy: Tiền Bán Chứng khoán kia chắc chắn sẽ về . Khách hàng lại có nhu cầu “mượn” hay “vay” để dùng sớm. Để gia tăng Tiện ích cho khách hàng, cũng như có thêm nguồn thu đáp ứng nhu cầu này. Công ty Chứng khoán cho khách hàng “mượn tạm” số tiền này trong Thời gian chờ nó về. Hoạt động như vậy được gọi là: Ứng trước Tiền bán Chứng khoán.

– Khách hàng phải trả Công ty Chứng khoán 1 khoản Phí để được mượn tiền ít ngày như vậy được gọi là Phí Ứng trước Tiền bán Chứng khoán (Hay một số nơi gọi là Lãi vay Ứng trước Tiền bán Chứng khoán). Mức Phí này sẽ phụ thuộc vào số Ngày vay thực tế của khách hàng, Lãi suất vay của các Công ty Chứng khoán cũng khác nhau (Thường Công ty Chứng khoán lớn thì lớn hơn). Thời kỳ khác nhau cũng có mức Lãi suất vay mặt bằng chung khác nhau (Thường thì có 1 phần tham chiếu từ Lãi Gửi tiền / Cho vay bên Ngân hàng).

– Mục đích của Ứng trước khá đơn giản, mua luôn Mã Chứng khoán khác khi nhận thấy cơ hội hoặc Đơn giản là Rút tiền mặt ra ngay trong ngày do nhu cầu cá nhân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *