Giá tham chiếu và Cách tính Giá tham chiếu

Căn cứ pháp lý và khái niệm về giá tham chiếu

Giá tham chiếu-Căn cứ pháp lý

Điều 37, Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010.

Các sở giao dịch chứng khoán ban hành quy chế giao dịch và được sự phê duyệt của UBNCK NN.

 

HSX ban hành quy chế giao dịch tại HOSE (VD: QĐ số 341/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2016)

HNX ban hành quy chế giao dịch tại HNX (VD:QĐ 654/QĐ-SGDHN ngày 12/10/2018)

Khái niệm về giá tham chiếu

Giá tham chiếu là giá được dùng làm tham khảo để mọi người nhìn vào lấy 1 làm cơ sở để đánh giá hay tham gia mua bán.

 

Hiện nay chúng ta có 3 sàn giao dịch là HOSE, HNX và UPCOM, cách xác định giá tham chiếu cũng khác nhau:

+ HOSE và HNX: Giá tham chiếu được xác định = giá đóng cửa của phiên liên kề trước đó (VD)

+ UPCOM: giá tham chiếu được xác định là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Cách xác định giá tham chiếu trên sàn UPCOM

+ UPCOM: giá tham chiếu được xác định là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Biên độ dao động, giá trần và giá sàn

Chứng khoán Việt Nam hiện nay đang có 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM

Biên độ dao động của các sàn do sở quản lý quy định dưới sự giám sát của UBNCK NN

Theo quy định của HSX và HNX thì biên độ dao động giá chứng khoán trong ngày của các sàn hiện nay như sau:

+ Biên độ dao động của HSX: 7%/ngày (Phiên niêm yết đầu tiên 20%)

+ Biên độ dao động của HNX: 10%/ngày (Phiên giao dịch đầu tiên 30%)

+ Biên độ dao động của UPCOM: 15%/ngày (Phiên giao dịch đầu tiên 40%).

Lưu ý: Giá tham chiếu và biên dao động là cơ sở để xác định giá Trần, Giá sàn.

 Giá tham chiếu và biên dao động là cơ sở để xác định giá Trần, Giá sàn.

 

Giá trần, sàn áp dụng HSX:

+ Giá trần = GTC + (GTC * 7%) (Phiên niêm yết đầu tiên + 20%)

+ Giá sàn = GTC – (GTC * 7%) (Phiên niêm yết đầu tiên – 20%)

Giá trần, sàn áp dụng HNX:

+ Giá trần = GTC + (GTC * 10%) (Phiên niêm yết đầu tiên + 30%)

+ Giá sàn = GTC – (GTC * 10%) (Phiên niêm yết đầu tiên – 30%)

Giá trần, sàn áp dụng HSX:

+ Giá trần = GTC + (GTC * 15%) (Phiên niêm yết đầu tiên + 40%)

+ Giá sàn = GTC – (GTC * 15%) (Phiên niêm yết đầu tiên – 40%)

Cách tính Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

Trong một số trường hợp đặc biệt, ta thấy giá tham chiếu không theo quy tắc trên, giá tham chiếu thường bị tụt rất sâu so với giá đóng cửa (HOSE / HNX) hoặc giá trung bình (UPCoM). Khi đó là trường hợp Đặc biệt và Giá tham chiếu có thể bị điều chỉnh bởi việc cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu hay quyền mua của Công ty niêm yết đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *