Kiến thức liên quan đến Chỉ số Chứng khoán

Kiến thức liên quan đến Chỉ số Chứng khoán

Chỉ số Vn-Index , Hnx- Index là gì 

Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE ) được thành lập vào 07/2000 là một đơn vị trực thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam. Chỉ số giá cổ phiếu của tất cả các công ty niêm yết tại HOSE được gọi chung là chỉ số VN-Index . Chỉ sô  VN- Index so sánh giá trị vốn hóa thị trường hiện tại với giá trị vốn hóa thị trường cơ sở vào ngày gốc 28/07/2000 , ngày đầu tiên thị trường chứng khoán chính thức đi vào hoạt động . Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở tính trong công thức chỉ số được điều chỉnh trong các trường hợp như niêm yết mới , hủy niêm yết và các trường hợp có thay đổi về vốn niêm yết .

Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội đi vào hoạt động từ năm 2005 . Ngày 2/1/2009 Thủ tướng chính Phủ đã có quyết định số 01/2009/QĐ-TTG chuyển đổi trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội thành Sở Giao Dịch Chứng khoán hà nội (HNX ). HNX – Index là một chỉ số giá cổ phiếu của một số cổ phiếu được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Cách tính chỉ số VN- Index và HnX – Index

Các điều kiện niêm yết trên sàn HOSE và HNX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *