Ứng trước tiền bán chứng khoán

Ứng trước tiền bán chứng khoán là gì?

Như chúng ta đã biết về quy định T+2 trong giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Trong trường hợp khách hàng bán chứng khoán, tiền bán sẽ về tài khoản ở ngày T+2. Tuy nhiên, một số người sẽ có nhu cầu cần dùng tiền ngay. Nhận biết được nhu cầu thực tế, quy định ứng trước tiền bán chứng khoán ra đời. Đây đơn giản là khoản tiền của bạn sẽ nhận được trong tương lai nhưng bạn được vay trước từ công ty chứng khoán mà thôi.

 

Công ty chứng khoán biết chắc rằng tiền mà khách hàng bán chứng khoán kia chắc chắn sẽ về, nhưng họ lại cần tiền ngay để sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng là hoàn thiện các tiện ích và cũng là một nguồn thu nhập thêm, các công ty chứng khoán đưa ra dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. Và đương nhiên khách hàng phải trả phí khi mượn tiền. Đó chính là phí ứng tiền bán chứng khoán. Khoản phí này sẽ tính dựa trên số ngày vay trước của khách hàng. Lãi suất từ các công ty chứng khoán quy định cũng khác nhau (các công ty lớn thường phí sẽ đắt hơn). Trong các thời điểm khác nhau mặt bằng phí cũng khác nhau vì các công ty chứng khoán thường tham chiếu từ lãi suất ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *