Tại sao khi chia Quyền thì Giá Cổ phiếu bị Điều chỉnh?

Tại sao khi chia Quyền thì Giá cổ phiếu bị điều chỉnh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ đông chỉ được nhận cổ tức khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Thông thường, NĐT khi mua CP đều kỳ vọng vào hai điều: hưởng cổ tức và tăng giá CP.

Theo tâm lý chung, nếu giá CP không được điều chỉnh giảm sau khi chia cổ tức thì gần ngày chia cổ tức, người đang giữ CP sẽ không muốn bán CP (vì NĐT mong đợi được nhận cổ tức); và ngay sau khi được chia cổ tức, NĐT đều muốn bán CP. Chính điều này sẽ làm phát sinh trường hợp: nhu cầu mua CP trước ngày hưởng cổ tức và nhu cầu bán CP sau ngày hưởng cổ tức sẽ tăng. Để cân bằng thị trường thì giá CP phải được điều chỉnh giảm ngay sau khi chia cổ tức. Ngoài ra, nếu  NĐT quyết định mua CP sau ngày được chia cổ tức thì luôn mong muốn được mua với giá thấp hơn giá trước khi chia cổ tức (vì NĐT này đến năm sau mới được chia cổ tức). Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc công bằng thì giá CP phải được điều chỉnh giảm và tỷ lệ điều chỉnh giảm đúng bằng tỷ lệ được nhận cổ tức. Nguyên tắc công bằng này được ghi nhận tại Điều 4 Luật Chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *