Giá Tham chiếu và Cách tính

Giá tham chiếu là mức giá làm cơ sở cho việc tính giới hạn dao động giá chứng khoán trong phiên giao dịch.

Cách tính :

sàn HOSE : Giá tham chiếu của cổ phiếu , chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó ( trừ trường hợp đặt biệt )

sàn HNX : Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó ( trừ trường hợp đặc biệt )

sàn UPCOM : Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó ( trừ các trường hợp đặc biệt )

 

Giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch.

 Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)

 

Giá sàn là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch

 

Cách tính: Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

 

hose hnx  upcom
Cổ phiếu , chứng chỉ quỹ đống, chứng chỉ quỹ ETF               7%           10%               15%
Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp , trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại       20% 30% 40%
Trái phiếu Không quy định Không quy định Không quy định
Đối với trường hợp trả cổ tức /thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền Không quy định 30% Không quy định

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *