Chu kỳ Thanh toán T+2

Chu kỳ Thanh toán T+2 là gì?

Thời gian Khi Mua, Sở hữu và bắt đầu Bán: Theo quy định hiện hành của Luật, sau khi bạn Mua Cổ phiếu vào hôm nay thì 2 ngày làm việc sau bạn mới thực sự sở hữu được số Cổ phiếu đó

Tra cứu Quyền: do cơ quan công bố thông tin gốc là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nên không có gì hợp lý hơn là chúng ta tra cứu thông tin quyền trên chính Trung tâm là nhanh và hợp lý nhất. Cụ thể, chúng ta vào website của Trung tâm tại địa chỉ www.vsd.vn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *