Các loại Phí và Thuế trong Chứng khoán

Các loại Thuế và Phí giao dịch chứng khoán

Những loại Thuế và Phí khi giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cá nhân cần quan tâm đó là:

  • Phí giao dịch khi MUA – BÁN cổ phiếu
  • Thuế thu nhập khi BÁN cổ phiếu
  • Phí lưu ký chứng khoán
  • Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức tiền mặt

1. Phí giao dịch chứng khoán khi MUA-Bán cổ phiếu

KHÁI NIỆM: Khi thực hiện các giao dịch MUA hoặc BÁN cổ phiếu thành công, nhà đầu tư phải trả một loại phí gọi là Phí Giao Dịch. Phí này do công ty chứng khoán thu trên cơ sở % Giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong ngày. Nhà đầu tư sẽ phải trả Phí Giao Dịch ở cả 2 chiều MUA và chiều BÁN. 

2. Thuế thu nhập khi BÁN cổ phiếu

Theo quy định hiện tại, khi chuyển nhượng cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ phải trả một phần thuế thu nhập là 0.1% giá trị BÁN cổ phiếu. Nói như vậy để hiểu rằng Thuế thu nhập này chỉ đánh lên người BÁN cổ phiếu, còn người MUA sẽ không phải chịu.

3. Phí lưu ký chứng khoán

KHÁI NIỆM:. “Lưu” nghĩa là Lưu giữ và “Ký” nghĩa là Ký gửi. “Lưu ký” ở đây được hiểu là Lưu giữ và Ký gửi Chứng khoán. Về cơ bản, khi bạn mua và sở hữu cổ phiếu, phải có một tổ chức đứng ra bảo đảm Lưu giữ Ký gửi số cổ phiếu đó và chứng nhận bạn đang sở hữu một số lượng cổ phần ở Doanh nghiệp nào đó. Ở Việt Nam, tổ chức đảm nhiệm công việc này là Nhà nước và Đại diện là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt

Trong quá trình đầu tư cổ phiếu, bạn sẽ gặp khái niệm cổ tức bằng tiền mặt. Hiểu một cách đơn giản, sau một năm hoạt động kinh doanh có lãi, Doanh nghiệp sẽ chia một phần hoặc toàn bộ lãi đó cho cổ đông sở hữu cổ phiếu của Doanh nghiệp. Phần lãi đó được gọi là cổ tức. Cố tức bằng tiền được coi như một nguồn thu nhập của nhà đầu tư nên nhà đầu tư sẽ phải trả thuế cho nguồn thu nhập đó. Theo quy định thì nhà đầu tư sẽ bị đánh thuế 5% trên giá trị cổ tức bằng tiền. 

————————————————————————

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *