Cách xem Bảng giá Chứng khoán Online

Cách xem Bảng giá Chứng khoán Online

Giới thiệu 

Cách xem Bảng Giá Chứng Khoán – đây là chủ đề mà bất kỳ nhà đầu tư mới nào cũng muốn tìm hiểu. Dưới đây chúng tôi sẽ hệ thống chi tiết các vấn đề liên quan đến bảng giá cũng như giải thích tỉ mỉ cho nhà đầu tư .

mục lục
1. Giới thiệu về Bảng giá Chứng khoán ở Việt Nam.

2. Bảng giá Chứng khoán cho Điện thoại.

3. Phương thức Giao dịch Chứng khoán

4. Thời gian Giao dịch Chứng khoán.

5. Một số Khái niệm chính trong Bảng giá Chứng khoán.

6. Các loại Phiên Khớp lệnh trong Phương thức Giao dịch Khớp lệnh.

7. Các loại Lệnh trong Chứng khoán (LO, ATO, ATC, MP, MTL, MOK, MAK, PLO).

8. Bảng giá Chứng khoán Lô lẻ HNX / UPCoM.

9. Các tính năng Hỗ trợ khác cho Bảng giá Chứng khoán.

 

  1. Giới thiệu về Bảng giá Chứng khoán ở Việt Nam.
  2. Bảng giá Chứng khoán cho Điện thoại.
  3. Phương thức Giao dịch Chứng khoán

Hiện nay thì ở Việt Nam chia ra làm 2 phương thức giao dịch là: Giao dịch Khớp lệnh và Giao dịch Thỏa thuận.

Giao dịch Khớp lệnh : 

+ Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, để tìm ra mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch là là lớn nhất. Khớp lệnh định kỳ thường được các sở giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở cửa và đóng cửa.

Các loại lệnh giao dịch:

– Lệnh giới hạn (LO)

+ Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

+ Hiệu lực: kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

– Lệnh ATO/ ATC:

+ Là lệnh mua hoặc lệnh bán CK tại mức giá mở/ đóng cửa.

+ Lệnh được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.

   + Hiệu lực: Lệnh không khớp, hay phần lệnh không khớp sẽ tự động bị hủy bỏ

+ Khớp lệnh liên tục

Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận là những giao dịch do các nhà đầu tư hay các thành viên tự thỏa thuận với nhau về giá cả và khối lượng. Giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch.

4.Thời gian Giao dịch Chứng khoán.

  • Thời gian giao dịch sàn HOSE: Từ 9h00 đến 14h45 (trừ giờ nghỉ trưa)
  • Thời gian giao dịch sàn HNX, Upcom: Từ 9h00 đến 15h00 (trừ giờ nghỉ trưa)
  • Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh: Từ 8h45 đến 14h45 (trừ giờ nghỉ trưa)
  • Giờ nghỉ trưa: 11h30 – 13h00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *